Foto overlay
Meetwerk haven Rotterdam
Tekenwerk kantoor
Trillingsmeter
 

Wij kunnen  in alle fasen van het project ondersteuning bieden op het gebied van de geotechniek.

U kunt hierbij denken aan de volgende adviezen:

  • Funderingen
  • Bouwputten
  • Zettingen
  • Stabiliteit
  • Bemalingen
  • Grondkeringen
  • Verhardingen
  • Trillingen
  • Geohydrologie 

Indien er sprake is van schade met een geotechnische oorzaak, en de daaruit voortvloeiende arbitrage, kunnen wij u als deskundige bijstaan.