Foto overlay
Meetwerk haven Rotterdam
Tekenwerk kantoor
Trillingsmeter
 

Het aanvragen van vergunningen kan een moeizaam proces zijn. ADCIM Geotechniek beschikt over de juiste kennis en ervaring om dit voor u in goede banen te leiden. We weten per type aanvraag wat voor gegevens noodzakelijk zijn, en kunnen de volledige vergunningsaanvraag voor u afhandelen. Wij overleggen met het bevoegd gezag, dienen de benodigde stukken in en volgen de procedures op de voet.

U kunt hierbij denken aan de volgende vergunningen:

  • Grondwateronttrekking
  • Lozing grondwater
  • Koude warmte opslag
  •  

Isohypsen  bemaling