Foto overlay
Rotonde Sliedrecht
Lage Biezen
Loosdorp
Bedrijfspand

Op basis van het geotechnisch grondonderzoek wordt inzicht verkregen in de samenstelling en draagkracht van de aangetroffen bodem op de projectlocatie.

Als een bodemprofiel bestaat uit een deklaag van klei- en veenafzettingen is een paalfundering nodig om een constructie te verkrijgen die aan de normen voldoet.

Wanneer deze laag bestaat uit voornamelijk zandafzettingen kan, afhankelijk van de grondwaterstand en diepteligging van de draagkrachtige zandlagen, een fundering op staal worden toegepast.

ADCIM Geotechniek kan conform de vigerende normen de funderingsadviezen opstellen met daarin de berekening van funderingsdrukken en de draagkracht van de palen.