Foto overlay
Rotonde Sliedrecht
Lage Biezen
Loosdorp
Bedrijfspand

De taludstabiliteit van grondlichamen, dijken en ontgravingen moet zijn gewaarborgd met het oog op veiligheid en risico’s voor de omgeving alsmede de projectlocatie zelf.

Aan de hand van de geotechnische informatie (bodemopbouw en grondparameters) en ontwerp, wordt de beschikbare veiligheid tegen instabiliteit berekend.

Indien deze te gering zijn zullen maatregelen worden geadviseerd om de gewenste veiligheid alsnog te kunnen waarborgen.

ADCIM Geotechniek kan de stabiliteit met behulp van het door Deltares ontwikkelde rekenprogramma D-Stability in beeld brengen.