Foto overlay
Rotonde Sliedrecht
Lage Biezen
Loosdorp
Bedrijfspand

In gebieden met samendrukbare klei- en veenafzettingen in de bodem, zijn boven- en ondergrondse infrastructuur, gebouwen, tanks, dijken, ophogingen, etc. aan zettingen onderhevig. 

Deze zettingen kunnen ontstaan door o.a. het eigen gewicht, veranderlijke belastingen of door invloeden vanuit de omgeving (grondwaterstandverlagingen, ophogingen, vergravingen, etc.). 

ADCIM Geotechniek kan de zettingen met behulp van het door Deltares ontwikkelde rekenprogramma D-Settlement in beeld brengen.