Foto overlay
Rotonde Sliedrecht
Lage Biezen
Loosdorp
Bedrijfspand

Voor het beheer van het grondwater of veranderingen in het grondwaterregime kan ADCIM Geotechniek de geotechnische adviezen opstellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de beschikbare geohydrologische databanken en  van resultaten van geotechnische grondonderzoeken ter plaatse.

Voorbeelden hiervan zijn bemalingsadviezen voor o.a. bouwputten, aanleg  ondergrondse infrastructuur,  plaatsen ondergrondse opslagtanks en ontgravingen.  

Het aanbrengen van nieuwe waterpartijen en watergangen vergt een geohydrologische rapportage van het gebied, deze kan  ADCIM Geotechniek voor u verzorgen.