Foto overlay
Rotonde Sliedrecht
Lage Biezen
Loosdorp
Bedrijfspand

In gebieden met hoge grondwaterstanden is voor de wegen, straten en overige verhardingen, begraafplaatsen, sportvelden almede kruipruimten onder gebouwen een bepaalde ontwateringsdiepte verreist.

Om hieraan te voldoen zal het niveau van het freatisch grondwater moeten worden beheerst. Dit kan worden bereikt door het aanbrengen van een drainagesysteem dat bestaat uit horizontale drains.  

Het opstellen van een drainageadvies, uitwerken van een drainageplan en het verzorgen van de benodigde vergunning kan door ADCIM Geotechniek worden verzorgd.